Uaktualnienie oprogramowania

Z S.A.R.T.

Oprogramowanie S.A.R.T zostao wyposaone w opcj aktualizacji do najnowszej wersji. Za pomoc aktualizacji macie Pastwo moliwo korzystania z rozszerzonych funkcji i poprawek wpywajcych na lepsze dziaanie caoci systemu.

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania po pierwszej instalacji SART jest konieczna. Przed aktualizacj naley zamkn aplikacj SART. Przed wykonaniem aktualizacji w przypadku zainstalowanego ju S.A.R.T naley wykona kopi zapasow katalogu S.A.R.T, bazy danych - archiwum. Niewykonanie archiwizacji moe spowodowa moliwo utraty danych w przypadku nieprawidowego zakoczenia upgradeu (brak zasilania, zawieszenie dziaania komputera, rzadkie dokonywanie unowoczenie oprogramowania). Utworzenie kopi zapasowych bazy danych opisano w rozdziale 9. W przypadku wystpienia problemw po zaktualizowaniu wersji oprogramowania naley niezwocznie powiadomi serwis S.A.R.T oraz dokona archiwizacji oprogramowania zarwno w wersji przed unowoczenieniem jak i rwnie po dokonaniu upgradeu. Automatyczny upgrade czyli aktualizacj oprogramowania uruchamiamy w dwojaki sposb:


Sposb 1:

Menu Start-> Programy-> S.A.R.T->Automatyczny upgrade

Uruchomienie programu po pierwszej instalacji powoduje otwarcie okna jak poniej:

Nazwa serwera: www.turystyka.net

Katalog SART: domylny katalog SART


Uaktualnienie SART po nastpnych aktualizacjach:

Przy pomocy przycisku Pocz aplikacja czy si z serwerem oprogramowania i sprawdza najnowsz wersj, wywietlajc powysze informacje wraz z unowoczenieniami otrzymanymi z serwera. Jeli na serwerze znajduje si nowsza wersja oprogramowania, o wyszym numerze ni aktualnie Pastwo posiadaj, naley j zaktualizowa klikajc przycisk Pobierz i zainstaluj najnowsz wersj lub cignij najnowsz wersj. Po zakoczeniu procesu pobierania najnowszej wersji, ktry wyznacza pasek postpu, naley klikn przycisk Zakocz program. Czas pobierania nowej wersji trwa zalenie od szybkoci cza internetowego.


Sposb 2:

Naley pobra plik z aktualizacj upgrade.zip ze strony www.travelplan.pl/install_page.htm do pulpitu w katalogu instalacje na lokalny dysk. Nastpnie prawym klawiszem myszy wybra plik upgrade.zip i klikn opcj Unzip. W ten sposb nadpisujemy starsze wersje plikw oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania s bezpatne dla Klientw paccych miesiczny abonament za utrzymanie systemu oraz rozwj oprogramowania. Klient ponosi wycznie koszty szkole i konsultingu. Klient nie paccy abonamentu miesicznego zobowizany jest do zapaty za kad now wersj negocjowanej kwoty ryczatowej - ustalanej niezalenie od kwoty abonamentu. Nowe wersje oprogramowania powstaj midzy sezonami turystycznymi. Staramy si dokonywa czstych zmian i poprawek w celu stworzenia jak najwikszych moliwoci dla uytkownikw S.A.R.T. Nowa wersja pozwala na zwikszenie moliwoci systemu oraz naprawia ewentualne bdy zwizane z unowoczenianiem aplikacji. Wykonujemy zmiany w systemie S.A.R.T dla indywidualnych uytkownikw na yczenie - za dodatkow odpatnoci.