Uaktualnienie oprogramowania

Z S.A.R.T.

Oprogramowanie S.A.R.T zostało wyposażone w opcję aktualizacji do najnowszej wersji. Za pomocą aktualizacji macie Państwo możliwość korzystania z rozszerzonych funkcji i poprawek wpływających na lepsze działanie całości systemu.

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania po pierwszej instalacji SART jest konieczna. Przed aktualizacją należy zamknąć aplikację SART. Przed wykonaniem aktualizacji w przypadku zainstalowanego już S.A.R.T należy wykonać kopię zapasową katalogu S.A.R.T, bazy danych - archiwum. Niewykonanie archiwizacji może spowodować możliwość utraty danych w przypadku nieprawidłowego zakończenia upgrade’u (brak zasilania, zawieszenie działania komputera, rzadkie dokonywanie unowocześnień oprogramowania). Utworzenie kopi zapasowych bazy danych opisano w rozdziale 9. W przypadku wystąpienia problemów po zaktualizowaniu wersji oprogramowania należy niezwłocznie powiadomić serwis S.A.R.T oraz dokonać archiwizacji oprogramowania zarówno w wersji przed unowocześnieniem jak i również po dokonaniu upgrade’u. Automatyczny upgrade czyli aktualizację oprogramowania uruchamiamy w dwojaki sposób:


Sposób 1:

Menu Start-> Programy-> S.A.R.T->Automatyczny upgrade

Uruchomienie programu po pierwszej instalacji powoduje otwarcie okna jak poniżej:

Nazwa serwera: www.turystyka.net

Katalog SART: domyślny katalog SART


Uaktualnienie SART po następnych aktualizacjach:

Przy pomocy przycisku Połącz aplikacja łączy się z serwerem oprogramowania i sprawdza najnowszą wersję, wyświetlając powyższe informacje wraz z unowocześnieniami otrzymanymi z serwera. Jeśli na serwerze znajduje się nowsza wersja oprogramowania, o wyższym numerze niż aktualnie Państwo posiadają, należy ją zaktualizować klikając przycisk Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję lub Ściągnij najnowszą wersję. Po zakończeniu procesu pobierania najnowszej wersji, który wyznacza pasek postępu, należy kliknąć przycisk Zakończ program. Czas pobierania nowej wersji trwa zależnie od szybkości łącza internetowego.


Sposób 2:

Należy pobrać plik z aktualizacją upgrade.zip ze strony www.travelplan.pl/install_page.htm do pulpitu w katalogu instalacje na lokalny dysk. Następnie prawym klawiszem myszy wybrać plik upgrade.zip i kliknąć opcję Unzip. W ten sposób nadpisujemy starsze wersje plików oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania są bezpłatne dla Klientów płacących miesięczny abonament za utrzymanie systemu oraz rozwój oprogramowania. Klient ponosi wyłącznie koszty szkoleń i konsultingu. Klient nie płacący abonamentu miesięcznego zobowiązany jest do zapłaty za każdą nową wersję negocjowanej kwoty ryczałtowej - ustalanej niezależnie od kwoty abonamentu. Nowe wersje oprogramowania powstają między sezonami turystycznymi. Staramy się dokonywać częstych zmian i poprawek w celu stworzenia jak największych możliwości dla użytkowników S.A.R.T. Nowa wersja pozwala na zwiększenie możliwości systemu oraz naprawia ewentualne błędy związane z unowocześnianiem aplikacji. Wykonujemy zmiany w systemie S.A.R.T dla indywidualnych użytkowników na życzenie - za dodatkową odpłatnością.