Program partnerski FormBus

Z S.A.R.T.

Zapraszamy Pastwa do wsppracy agencyjnej w zakresie porednictwa w wynajmie autokarw. W tym celu uruchomilimy automatyczny system kalkulacji - usug wynajmu autokarw zwany dalej FormBus. Prosimy klikn poniszy link: http://www.24travels.com/page_formbus.html

Obecnie rozwizanie jest w trakcie testw i prosimy o zgaszanie nam uwag do nowo uruchomianego moduu.

Nowy model wsppracy umoliwia Pastwu umieszczenie moduu kalkulacji na Waszej stronie WWW i otrzymywania prowizji za porednictwo w wynajmie autokarw.

Obecnie system umoliwia kalkulacj ceny transportu, przesanie wyliczonej ceny i oferty na maila. Dodatkowe przewidywane funkcje: moliwo generowania oferty dla klienta w PDF, moliwo wysania oferty do klienta w PDF, poprzez formularz,sprawdzanie on-line dostpnoci autokarw,rezerwacj on-line bez koniecznoci dzwonienia.

Dodatkowe planowane funkcje handlowe systemu: brak kosztw podstawienia autokaru do miejsca wyjazdu (od 1 wrzenia 2008), system aukcyjny wynajmu autokarw.

Nasza propozycja finansowa:
3% prowizji przy obrocie do 100.000 PLN
4% prowizji przy obrocie powyej 200.000 PLN
5% prowizji przy obrocie powyej 300.000 PLN
6% prowizji przy obrocie powyej 400.000 PLN

Dodatkowo agent ma moliwo regulowania ceny na swojej wyszukiwarce, co umoliwia zwikszenie otrzymywanej prowizji wedlug cen lokalnych - atrakcyjnych rynkowo.

Jednoczenie zapraszamy przewonikw do wsppracy w zakresie wsppracy przez taki system rezerwacji. Prowizja od transakcji wynosi 1% za pozyskanie Klienta. Nie ma adnych innych kosztw utrzymania systemu dla przewonika.